Aktualne wskaźniki i stawki

26.03.2023r.

WYNAGRODZENIA UCZNIÓW ZA MIESIĄCE: MARZEC, KWIECIEŃ , MAJ 2024

ROK NAUKIWYNAGRODZENIE BRUTTOUBEZPIECZENIE EMERYTALNE 9,76%UBEZPIECZENIE RENTOWE 1,5%UBEZPIECZENIE CHOROBOWE 2,45%RAZEM UBEZPIECZENIE SPOŁECZNESKŁADKA ZDROWOTNA PO OGRANICZENIUKOSZT UZYSKANIA PRZYCHODUDO WYPŁATYUBEZPIECZENIE WYPADKOWE  1,67%
I rok Praca w miejscu zamieszkania  603,2358,889,0514,7882,712,31250,00518,2110,07
I rok Praca poza miejscem zamieszkania603,2358,889,0514,7882,710,00300,00520,5210,07
II rok Praca w miejscu zamieszkania 678,6366,2310,1816,6393,0413,36250,00572,2311,33
II rok ​Praca poza miejscem zamieszkania678,6366,2310,1816,6393,044,86300,00580,7311,33
III rok Praca w miejscu zamieszkania 754,0473,5911,3118,47103,3724,41250,00626,2612,59
III rok ​Praca poza miejscem zamieszkania754,0473,5911,3118,47103,3715,91300,00634,7612,59

PRACODAWCA OPŁACA OD WYNAGRODZEŃ BRUTTO UCZNIÓW: UBEZPIECZENIE EMERYTALNE – 9,76% UBEZPIECZENIE RENTOWE – 6,5%, UBEZPIECZENIE WYPADKOWE – 1,67% , DODATKOWO OPŁACA FGŚP – 0,10%.

NIE OPŁACA SKŁADKI NA FP (CHYBA, ŻE UCZEŃ  OTRZYMAŁ WYNAGRODZENIE W WYSOKOŚCI NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO NA CAŁY ETAT).

27.12.2023r.

WYNAGRODZENIA UCZNIÓW ZA MIESIĄCE: GRUDZIEŃ 2023 STYCZEŃ , LUTY 2024

ROK NAUKIWYNAGRODZENIE BRUTTOUBEZPIECZENIE EMERYTALNE 9,76%UBEZPIECZENIE RENTOWE 1,5%UBEZPIECZENIE CHOROBOWE 2,45%RAZEM UBEZPIECZENIE SPOŁECZNESKŁADKA ZDROWOTNA PO OGRANICZENIUKOSZT UZYSKANIA PRZYCHODUDO WYPŁATYUBEZPIECZENIE WYPADKOWE  1,67%
I rok Praca w miejscu zamieszkania  575,6056,188,6314,1078,910,00250,00496,699,61
I rok Praca poza miejscem zamieszkania575,6056,188,6314,1078,910,00300,00496,699,61
II rok Praca w miejscu zamieszkania 647,5563,209,7115,8688,778,77250,00550,0110,81
II rok ​Praca poza miejscem zamieszkania647,5563,209,7115,8688,770,27300,00558,5110,81
III rok Praca w miejscu zamieszkania 719,5070,2210,7917,6398,6419,31250,00601,5512,02
III rok ​Praca poza miejscem zamieszkania719,5070,2210,7917,6398,6410,81300,00610,0512,02

PRACODAWCA OPŁACA OD WYNAGRODZEŃ BRUTTO UCZNIÓW: UBEZPIECZENIE EMERYTALNE – 9,76% UBEZPIECZENIE RENTOWE – 6,5%, UBEZPIECZENIE WYPADKOWE – 1,67% , DODATKOWO OPŁACA FGŚP – 0,10%.

NIE OPŁACA SKŁADKI NA FP (CHYBA, ŻE UCZEŃ  OTRZYMAŁ WYNAGRODZENIE W WYSOKOŚCI NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO NA CAŁY ETAT).

25.09.2023r.

WYNAGRODZENIA UCZNIÓW ZA MIESIĄCE: WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD 2023

ROK NAUKIWYNAGRODZENIE BRUTTOUBEZPIECZENIE EMERYTALNE 9,76%UBEZPIECZENIE RENTOWE 1,5%UBEZPIECZENIE CHOROBOWE 2,45%RAZEM UBEZPIECZENIE SPOŁECZNESKŁADKA ZDROWOTNA PO OGRANICZENIUKOSZT UZYSKANIA PRZYCHODUDO WYPŁATYUBEZPIECZENIE WYPADKOWE  1,67%
I rok Praca w miejscu zamieszkania  560,4654,708,4113,7376,840,00250,00483,629,36
I rok Praca poza miejscem zamieszkania560,4654,708,4113,7376,840,00300,00483,629,36
II rok Praca w miejscu zamieszkania 630,5261,549,4615,4586,456,22250,00550,0110,81
II rok ​Praca poza miejscem zamieszkania630,5261,549,4615,4586,450,00300,00544,0710,53
III rok Praca w miejscu zamieszkania 700,5868,3810,5117,1696,0516,59250,00587,9411,70
III rok ​Praca poza miejscem zamieszkania700,5868,3810,5117,1696,058,09300,00596,4411,70

PRACODAWCA OPŁACA OD WYNAGRODZEŃ BRUTTO UCZNIÓW: UBEZPIECZENIE EMERYTALNE – 9,76% UBEZPIECZENIE RENTOWE – 6,5%, UBEZPIECZENIE WYPADKOWE – 1,67% , DODATKOWO OPŁACA FGŚP – 0,10%.

NIE OPŁACA SKŁADKI NA FP (CHYBA, ŻE UCZEŃ  OTRZYMAŁ WYNAGRODZENIE W WYSOKOŚCI NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO NA CAŁY ETAT).

30.06.2023r.

WYNAGRODZENIA UCZNIÓW ZA MIESIĄCE: CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ 2023
ROK NAUKIWYNAGRODZENIE
BRUTTO
UBEZPIECZENIE EMERYTALNE 9,76%UBEZPIECZENIE RENTOWE 1,5%UBEZPIECZENIE CHOROBOWE 2,45%RAZEM UBEZPIECZENIE SPOŁECZNEDO WYPŁATYUBEZPIECZENIEWYPADKOWE  1,67%
I rok356,2134,775,348,7348,84307,375,95
II rok427,4641,726,4110,4758,60368,867,14
III rok498,7048,677,4812,2268,37430,338,33
Przyuczenie 4%284,9727,814,276,9839,06245,914,76

PRACODAWCA OPŁACA OD WYNAGRODZEŃ BRUTTO UCZNIÓW: UBEZPIECZENIE EMERYTALNE – 9,76% UBEZPIECZENIE RENTOWE – 6,5%, UBEZPIECZENIE WYPADKOWE – 1,67% , DODATKOWO OPŁACA FGŚP – 0,10%.

NIE OPŁACA SKŁADKI NA FP (CHYBA, ŻE UCZEŃ  OTRZYMAŁ WYNAGRODZENIE W WYSOKOŚCI NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO NA CAŁY ETAT).


21.02.2023r.

Wynagrodzenia uczniów za miesiące: marzec, kwiecień, maj 2023

ok naukiWynagrodzenie bruttoUbezpieczenie emerytalne 9,76%Ubezpieczenie rentowe 1,5%Ubezpieczenie chorobowe 2,45%Razem ubezpieczenie społeczneDo wypłatyUbezpieczenie wypadkowe
      1,67%
I rok336,6732,865,058,2546,16290,515,62
II rok404,0139,436,069,9055,39348,626,75
III rok471,3446,007,0711,5564,62406,727,87
Przyuczenie 4%269,3426,294,046,6036,93232,414,50

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne – 9,76% ubezpieczenie rentowe – 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP – 0,10%.

 Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).31.01.2023r.

Informacja o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 2023 r.

GRUPA I
Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców [1] lub innych przepisów szczególnych przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które:

 1. prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem
  rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
 2. wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Od dnia 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3490 zł.

 1. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń – czerwiec 2023 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 1047 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2023 r.). [2]

Składka na ubezpieczenia społeczne wcześniej wymienionych osób nie może być niższa od kwoty:

 1. 204,37 zł  /tj. 19,52%/ – na ubezpieczenie emerytalne,
 2. 83,76zł  /tj. 8%/ – na ubezpieczenia rentowe,
 3. 25,65 zł  /tj. 2,45%/ – na ubezpieczenie chorobowe.

Od dnia 1 lipca 2023 r.  minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3600 zł. [3]

 1. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące lipiec – grudzień 2023 r. jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 1080 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2023 r.).

Składka na ubezpieczenia społeczne nie może być niższa od kwoty:

 1. 210,82 zł  /tj. 19,52%/ – na ubezpieczenie emerytalne,
 2. 86,40 zł  /tj. 8%/ – na ubezpieczenia rentowe,
 3. 26,46 zł  /tj. 2,45%/ – na ubezpieczenie chorobowe

Od dnia 1 lipca 2023 r.  minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3600 zł. [4]

GRUPA II
Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, tj.:

 1. osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, niewymienione w grupie I,
 2. twórcy i artyści,
 3. osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej
  w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 4. wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 5. akcjonariusze prostej spółki akcyjnej,
 6. komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej,
 7. osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty​​​​​​​

oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z „ulgi na start”.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2023 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 4161 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). [5]

Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku wynosi 6935 zł. [6]

Za miesiące styczeń – grudzień 2023 r. składka na ubezpieczenia społeczne osób wymienionych w grupie II nie może być niższa od kwoty:

 1. 812,23 zł  /tj. 19,52%/ – na ubezpieczenie emerytalne,
 2. 332,88 zł  /tj. 8%/ – na ubezpieczenia rentowe,
 3. 101,94 zł  /tj. 2,45%/ – na ubezpieczenie chorobowe.

Więcej informacji na stronie:

https://www.zus.pl/-/informacja-w-sprawie-najni%C5%BCszej-podstawy-wymiaru-sk%C5%82adek-oraz-kwot-sk%C5%82adek-na-ubezpieczenia-spo%C5%82eczne-w-roku-2023-dla-niekt%C3%B3rych-grup-ubezpieczonych17.01.2023r.

Nowe stawki opłat za egzaminy

Uprzejmie informujemy, że w roku 2023 ulegają zmiany opłat za egzaminy mistrzowskie, czeladnicze i sprawdzające.

Opłaty za egzaminy będą wynosić odpowiednio:

Kwoty obowiązujących opłat egzaminacyjnych:

Egzamin mistrzowski:  1 740,52 PLN

Egzamin czeladniczy:      870,25 PLN

Egzamin sprawdzający:  310,80 PLN19.12.2022r.

Wynagrodzenia uczniów za miesiące: grudzień 2022, styczeń, luty 2023

ok naukiWynagrodzenie bruttoUbezpieczenie emerytalne 9,76%Ubezpieczenie rentowe 1,5%Ubezpieczenie chorobowe 2,45%Razem ubezpieczenie społeczneDo wypłatyUbezpieczenie wypadkowe
   od 04/2018      1,67%
I rok324,0331,634,867,9444,43279,605,41
II rok388,8437,955,839,5353,31335,536,49
III rok453,6544,286,8011,1162,19391,467,58
Przyuczenie 4%259,2325,303,896,3535,54223,694,33

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne – 9,76% ubezpieczenie rentowe – 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP – 0,10%.

 Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).05.09.2022r.

Wynagrodzenia uczniów za miesiące: wrzesień, październik, listopad 2022

Rok naukiWynagrodzenie bruttoUbezpieczenie emerytalne 9,76%Ubezpieczenie rentowe 1,5%Ubezpieczenie chorobowe 2,45%Razem ubezpieczenie społeczneDo wypłatyUbezpieczenie wypadkowe
   od 04/2018      1,67%
I rok307,8130,044,627,5442,20265,615,14
II rok369,3836,055,549,0550,64318,746,17
III rok430,9442,066,4610,5659,08371,867,20
Przyuczenie 4%246,2524,033,696,0333,75212,504,11

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne – 9,76% ubezpieczenie rentowe – 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP – 0,10%.

 Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).23.05.2022r.

Wynagrodzenia uczniów za miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień 2022

ok naukiWynagrodzenie bruttoUbezpieczenie emerytalne 9,76%Ubezpieczenie rentowe 1,5%Ubezpieczenie chorobowe 2,45%Razem ubezpieczenie społeczneDo wypłatyUbezpieczenie wypadkowe
   od 04/2018      1,67%
I rok311,7630,434,687,6442,75269,015,21
II rok374,1136, 515,619,1751,29322,826,25
III rok436,4742, 606,5510,6959, 84376,637,29
Przyuczenie 4%249,4124,343,746,1134,19215,224,17

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne – 9,76% ubezpieczenie rentowe – 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP – 0,10%.

 Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

28.03.2022r.

Wynagrodzenia uczniów za miesiące: marzec, kwiecień, maj 2022 

Rok naukiWynagrodzenie bruttoUbezpieczenie emerytalne 9,76%Ubezpieczenie rentowe 1,5%Ubezpieczenie chorobowe 2,45%Razem ubezpieczenie społeczneDo wypłatyUbezpieczenie wypadkowe
   od 04/2018      1,67%
I rok299,7529,264,507,3441,10258,655,01
II rok359,7135,115,408,8459,32310,396,01
III rok419,6640,966,2910,2857,53362,137,01
Przyuczenie 4%239,8023,403,605,8832,88206,924,00

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne – 9,76% ubezpieczenie rentowe – 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP – 0,10%.

 Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).18.01.2022r.

Nowe stawki opłat za egzaminy

Uprzejmie informujemy, że w roku 2022 ulegają zmiany opłat za egzaminy mistrzowskie, czeladnicze i sprawdzające.

Opłaty za egzaminy będą wynosić odpowiednio:

Kwoty obowiązujących opłat egzaminacyjnych:

Egzamin mistrzowski:  1 521, 43 PLN

Egzamin czeladniczy:      760, 71 PLN

Egzamin sprawdzający:  271,68 PLN

https://zrp.pl/zmiana-stawek-za-egzaminy-czeladniczy-mistrzowski-i-sprawdzajacy-2/27.12.2021r.

Wynagrodzenia uczniów za miesiące: grudzień 2021, styczeń, luty 2022 

Rok naukiWynagrodzenie bruttoUbezpieczenie emerytalne 9,76%Ubezpieczenie rentowe 1,5%Ubezpieczenie chorobowe 2,45%Razem ubezpieczenie społeczneDo wypłatyUbezpieczenie wypadkowe
   od 04/2018      1,67%
I rok282,8727,614,246,9338,78244,094,72
II rok339,4433,135,098,3246,54292,905,67
III rok396,0138,655,949,7054,29341,726,61
Przyuczenie 4%226,2922,093,395,5431,02195,273,78

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne – 9,76% ubezpieczenie rentowe – 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP – 0,10%.

 Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).28.09.2021r.

Wynagrodzenia uczniów za miesiące: wrzesień, październik, listopad 2021 – od podstawy 5504,52 zł

Rok naukiWynagrodzenie bruttoUbezpieczenie emerytalne 9,76%Ubezpieczenie rentowe 1,5%Ubezpieczenie chorobowe 2,45%Razem ubezpieczenie społeczneDo wypłatyUbezpieczenie wypadkowe
   od 04/2018      1,67%
I rok275,2326,864,136,7437,73237,504,60
II rok330,2732,234,958,0945,27285,005,52
III rok385,3237,615,789,4452,83332,496,43
Przyuczenie 4%220,1821,493,305,3930,18190,003,68

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne – 9,76% ubezpieczenie rentowe – 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP – 0,10%.

 Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).24.06.2021r.


Wynagrodzenia uczniów za miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień 2021 – od podstawy 5681,56

Rok naukiWynagrodzenie bruttoUbezpieczenie emerytalne 9,76%Ubezpieczenie rentowe 1,5%Ubezpieczenie chorobowe 2,45%Razem ubezpieczenie społeczneDo wypłatyUbezpieczenie wypadkowe
   od 04/2018      1,67%
I rok284,0827,734,266,9638,95245,134,74
II rok340,8933,275,118,3546,73294,165,69
III rok397,7138,825,979,7454,53343,186,64
Przyuczenie 4%227,2622,183,415,5731,16196,103,80

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne – 9,76% ubezpieczenie rentowe – 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP – 0,10%.

 Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).26.03.2021r.

Wynagrodzenia uczniów za miesiące: marzec, kwiecień, maj 2021 – od podstawy 5457,98

Rok naukiWynagrodzenie bruttoUbezpieczenie emerytalne 9,76%Ubezpieczenie rentowe 1,5%Ubezpieczenie chorobowe 2,45%Razem ubezpieczenie społeczneDo wypłatyUbezpieczenie wypadkowe   od 04/2018      1,67%
I rok272,9026,644,096,6937,42235,484,56
II rok327,4831,964,918,0244,89282,595,47
III rok382,0637,295,739,3652,38329,686,38
Przyuczenie 4%218,3221,313,275,3529,93188,393,65   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne – 9,76% ubezpieczenie rentowe – 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP – 0,10%.

 Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).15.02.2021r.

Nowe stawki opłat za egzaminy

Uprzejmie informujemy, że w roku 2021 ulegają zmiany opłat za egzaminy mistrzowskie, czeladnicze i sprawdzające.

Opłaty za egzaminy będą wynosić odpowiednio:

·        egzamin mistrzowski    – 1 447, 60 zł

·        egzamin czeladniczy     –   723, 80 zł

·        egzamin sprawdzający –   258, 50 złWynagrodzenia uczniów za miesiące: grudzień 2020 styczeń, luty 2021 – od podstawy 5168,93

Rok naukiWynagrodzenie bruttoUbezpieczenie emerytalne 9,76%Ubezpieczenie rentowe 1,5%Ubezpieczenie chorobowe 2,45%Razem ubezpieczenie społeczneDo wypłatyUbezpieczenie wypadkowe   od 04/2018      1,67%
I rok258,4525,223,886,3335,43223,024,32
II rok310,1430,274,657,6042,52267,625,18
III rok361,8335,315,438,8649,60312,236,04
Przyuczenie 4%206,7620,183,105,0728,35178,413,45


   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne – 9,76% ubezpieczenie rentowe – 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP – 0,10%. Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).Wynagrodzenia uczniów za miesiące: wrzesień, październik, listopad 2020 – od podstawy 5024,48

Rok naukiWynagrodzenie bruttoUbezpieczenie emerytalne 9,76%Ubezpieczenie rentowe 1,5%Ubezpieczenie chorobowe 2,45%Razem ubezpieczenie społeczneDo wypłatyUbezpieczenie wypadkowe   od 04/2018      1,67%
I rok251,2224,523,776,1534,44216,784,20
II rok301,4729,424,527,3941,33260,145,03
III rok351,7134,335,288,6248,23303,485,87
Przyuczenie 4%200,9819,623,014,9227,55173,433,36

Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne – 9,76% ubezpieczenie rentowe – 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP – 0,10%. Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).Wynagrodzenia uczniów za miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień 2020 – od podstawy 5331,47

Rok naukiWynagrodzenie bruttoUbezpieczenie emerytalne 9,76%Ubezpieczenie rentowe 1,5%Ubezpieczenie chorobowe 2,45%Razem ubezpieczenie społeczneDo wypłatyUbezpieczenie wypadkowe   od 04/2018      1,67%
I rok266,5726,024,006,5336,55230,024,45
II rok319,8931,224,807,8443,86276,035,34
III rok373,2036,425,809,1451,16322,046,23
Przyuczenie 4%213,2620,813,205,2229,23184,033,56

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne – 9,76% ubezpieczenie rentowe – 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP – 0,10%.

 Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).Wynagrodzenia uczniów za miesiące: marzec, kwiecień, maj 2020 – od podstawy 5198,50

Rok naukiWynagrodzenie bruttoUbezpieczenie emerytalne 9,76%Ubezpieczenie rentowe 1,5%Ubezpieczenie chorobowe 2,45%Razem ubezpieczenie społeczneDo wypłatyUbezpieczenie wypadkowe   od 04/2018      1,67%
I rok259,9325,37
3,90
6,37
35,64
224,29
4,34
II rok311,91
30,44
4,687,64
40,57
269,155,21
III rok363,90
35,52
5,46
8,92
49,90
314,006,08
Przyuczenie 4%207,9420,293,125,0928,50179,473,47

Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne – 9,76% ubezpieczenie rentowe – 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP – 0,10%.

 Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat) Nowe stawki opłat za egzaminy

Uprzejmie informujemy, iż z dniem  01.02.2020 r. ulegają zmianie opłaty za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające.

Opłaty za egzaminy będą wynosić odpowiednio:

♦   egzamin mistrzowski       –  1432 zł
♦   egzamin czeladniczy        –    716 zł
♦   egzamin sprawdzający    –    256 zł 

Pismo ws zmiany stawek za egzamin czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający


Minimalne wynagrodzenie pracownika od stycznia 2020 r.

Najniższe wynagrodzenie od 01 stycznia 2020 roku  wynosi 2.600,00 zł brutto dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu


Wynagrodzenia uczniów za miesiące: grudzień 2019 oraz styczeń i luty 2020 r.– od podstawy 4 931,59 zł

Rok naukiWynagrodzenie bruttoUbezpieczenie emerytalne 9,76%Ubezpieczenie rentowe 1,5%Ubezpieczenie chorobowe 2,45%Razem ubezpieczenie społeczneDo wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe   od 04/2018      1,67%
I rok246,5824,073,706,0433,81212,774,12
II rok295,9028,884,447,2540,57255,334,94
III rok345,2133,695,188,4647,33297,885,77
Przyuczenie 4%197,2619,252,964,8327,04170,223,29

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne – 9,76% ubezpieczenie rentowe – 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP – 0,10%.

 Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).