Biuro Cechu

Prace administracyjne i finansowe Cechu prowadzi zgodnie z przyjęta strukturą organizacyjną w rzemiośle Biuro Cechu.

BIURO CECHU jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Kasa czynna w godz. od 8.00 do 14.00.

Pracownicy Biura:

Joanna Pławecka –  dyrektor biura Cechu

Monika Jędrysek – referent d/s oświaty i kwalifikacji

 

W zakres działalności Biura Cechu wchodzi:

  • Udzielanie informacji o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Informowanie o usługach świadczonych przez członków Cechu.
  • Udzielanie informacji o warunkach i możliwościach szkolenia w swoich zakładach młodocianych pracowników.
  • Spisywanie i rejestrowanie umów w celu przygotowania zawodowego młodocianych.
  • Nadzór nad przygotowaniem zawodowym.
  • Obsługa refundacji kosztów za szkolenie młodocianych pracowników oraz pomoc w sporządzeniu wniosku do Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy o dofinansowanie kosztów za wyszkolenia pracownika młodocianego.
  • Propagowanie i organizowanie dokształcania zawodowego.
  • Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych swoich członków oraz zatrudnionych przez nich pracowników i uczniów.