Historia

Pszczyńskie rzemiosło posiada długowieczne i bogate tradycje. Swą historią sięga XIII wieku, gdyż  najstarszą wzmiankę na temat rzemiosła pszczyńskiego znaleźć można w dokumencie z 1287r.

Cech pszczyński swą powojenną działalność rozpoczął z dniem 1 kwietnia 1945 roku, opierając swe struktury organizacyjne na wzorcu z okresu lat trzydziestych. Początkowo były to cechy branżowe, które jednak z upływem czasu zostały połączone w jedną jednostkę, a mianowicie Cech Rzemiosł Różnych z wyodrębnionymi sekcjami branżowymi.