XXIX Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

24 marca br. w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbyła się XXIX Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, podczas której z rąk Prezesa katowickiej Izby Rzemieślniczej prof. Jana Klimka najwyższe odznaczenie rzemieślnicze – Szablę im. Jana Kilińskiego odebrała Pani Wanda Brzęczek współwłaścicielka Piekarni Ciastkarni u Brzęczka. W imieniu pszczyńskiej społeczności rzemieślniczej serdecznie gratulujemy Pani Wandzie Brzęczek tak zaszczytnego wyróżnienia.  To powód do ogromnej radości i dumy dla całego pszczyńskiego rzemiosła.

Życzenia Świąteczne

Serdeczne życzenia miłości i siły płynącej z istoty  Świąt Wielkanocnych,

by uśmiech i wiosenny optymizm towarzyszyły każdego dnia.

Niech ten szczególny okres będzie czasem wyciszenia, wypoczynku

i prawdziwej radości w gronie Rodziny i Przyjaciół

 

składa

Zarząd i Administracja

Cechu Rzemiosł Różnych i DP w Pszczynie

 

Próbny egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer

W dniu 17.02.2018r. w zakładzie fryzjerskim: „ PUCHAŁKA HAIR SALON” mieszczącym się w Pszczynie przy pl. Targowy 7 odbył się próbny egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer. W egzaminie wzięło udział 18 uczniów, którzy w tym roku szkolnym ukończą naukę w zakładach fryzjerskich zrzeszonych w tut. Cechu.

Celem egzaminu próbnego było „oswojenie” uczniów z prawdziwym egzaminem czeladniczym, w warunkach rzeczywistych w jakich będzie on przebiegał. Uczestnictwo w próbnym egzaminie pozwoliło uczniom określić dziedziny wymagające dopracowania i uzupełnienia brakujących umiejętności, by w przyszłości uzyskać zadowalające wyniki i zdać egzamin czeladniczy.

Wszystkim adeptom sztuki fryzjerskiej życzymy powodzenia na egzaminie czeladniczym i uzyskania kwalifikacji zawodowych określających poziom i jakość wykształcenia.

 

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pszczynie

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pszczynie
W marcu 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uchylające przepis art. 37 ustawy regulujący roczne obliczenie podatku przez płatnika.

W związku z tym pracodawcy nie będą sporządzać za pracowników rozliczenia rocznego PIT-40 od dochodów osiągniętych od początku stycznia 2017 r.
Likwidacja PIT-40 nie znosi obowiązku wystawiania informacji o dochodach PIT-11, którą pracodawcy wciąż mają obowiązek sporządzać!
Na podstawie wystawionej przez pracodawcę informacji PIT-11 pracownik powinien wypełnić i złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe PIT za 2017r.

Każdy pracownik, który otrzyma informację PIT-11 będzie mógł:

°        podjąć decyzję o samodzielnym sporządzeniu zeznania podatkowego na podstawie otrzymanej od pracodawcy informacji PIT-11 i wysłać zeznanie (np. elektronicznie) do urzędu skarbowego,

lub

°        wypełnić do 16 kwietnia wniosek PIT-WZ, który jest wnioskiem o sporządzenie zeznania podatkowego, wskazując adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłana informacja o sporządzeniu zeznania przez urząd skarbowy. Wniosek PIT-WZ podatnik może złożyć wyłącznie w formie elektronicznej.

Urząd Skarbowy w Pszczynie
ul. 3-go Maja 4
43-200 Pszczyna

tel.: +48 32  449 22 14
fax: +48 32 449 22 05
e-mail: us2424@sl.mofnet.gov.pl

www.katowice.apodatkowa.gov.pl

Wtorki z JPK_VAT – szkolenia dla podatników w każdym urzędzie skarbowym

Jesteś mikroprzedsiębiorcą? Nie wiesz co to JPK_VAT? Przyjdź a dowiesz się więcej.
W każdym urzędzie skarbowym w listopadowe wtorki będzie można uzyskać pomoc i porady z zakresu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Akcja skierowana jest w szczególności do mikroprzedsiębiorców – to oni bowiem od 2018 roku dołączą do grona podmiotów objętych obowiązkiem wysyłania JPK_VAT.
W każdy wtorek listopada o godz. 13:00 w Urzędzie Skarbowym w Pszczynie będą prowadzone specjalne szkolenia, podczas których będzie można dowiedzieć się czym jest Jednolity Plik Kontrolny, jak go wygenerować i wysłać oraz jak uniknąć błędów w jego przygotowaniu. W powiecie pszczyńskim dotyczy to przeszło 3000 przedsiębiorców.
Szczegółowe informacje organizacyjne będą udzielane w poszczególnych urzędach.

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Informacje do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych firmy. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją fiskusowi jako JPK_VAT.
Ci z nich, którzy zdecydują się na przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego jeszcze w tym roku (za październik, listopad, grudzień 2017), będą mogli liczyć na szybszy zwrot VAT (czas oczekiwania zostanie im skrócony z 60 do 25 dni).
Więcej na www.jpk.mf.gov.pl

Urząd Skarbowy w Pszczynie
ul. 3-go Maja 4
43-200 Pszczyna

tel.: +48 32  449 22 14
fax: +48 32 449 22 05
e-mail: us2424@sl.mofnet.gov.pl

www.katowice.apodatkowa.gov.pl

Dofinansowanie dla firm z sektora MŚP do 80% w ramach projektu„Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”

Dofinansowanie dla firm z sektora MŚP do 80% w ramach projektu„Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”

Przypominamy, iż od maja 2017 roku, został uruchomiony w Cechu Rzemiosł Różnych i DP w Pszczynie punkt Informacyjno-rekrutacyjny dla mikro (w tym samozatrudnieni), małych i średnich przedsiębiorstw z woj. Śląskiego lub posiadających oddział/delegaturę/filię w woj. Śląskim. Punkt czynny jest codziennie od poniedziałku do soboty.

Poniedziałek od godz. 12.00 do 18.00,
Wtorek – Piątek od godz. 9.00 do 18.00,
Sobota od godz. 8.00 do 14.00,
tel. 536 881 752

Dofinansowanie można uzyskać na  usługi rozwojowe (szkolenia/kursy/studia podyplomowe/egzaminy czeladnicze/mistrzowskie/doradztwo/e-lerning/ coaching) dostępne w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/  .

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych z MŚP pozyskaniem dofinansowania, nasi doradcy/animatorzy pomogą przejść przez wszystkie procedury zgłoszeniowe, rozliczeniowe.

Wkrótce rusza nabór do projektu

 

Trwa rekrutacja do Projektu Adepci Śląskiego Rzemiosła!

Informacje o projekcie

Projekt Adepci Śląskiego Rzemiosła realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w okresie 2014-2020. Działania 1.2 Wsparcie osób młodych ozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 kwietnia 2018 roku. Wartość projektu to 927 020,00 zł.
Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 781 292,46 zł.

Cel Projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenia możliwości zatrudnienia 50 młodych osób do 29 roku życia z województwa śląskiego, pozostających bez pracy w szczególności nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu.

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29, które spełniają łącznie trzy warunki:

1. nie pracują czyli są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo,
2. nie kształcą się, to znaczy nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
3. nie szkolą się to znaczy nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

Wsparcie w ramach projektu:

1. Doradztwo zawodowe.
2. Pośrednictwo pracy.
3. Warsztaty z autoprezentacji i aktywnych metod poszukiwania pracy.
4. Nauka zawodu rzemieślniczego u pracodawcy w ilości 1008 godz.
5. Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych egzaminem czeladniczym.

Uczestnikom projektu zostaną zapewnione odpowiednie warunki i materiały adekwatne do realizowanego wsparcia:
materiały szkoleniowe, informatory do egzaminu,
narzędzia branżowe do nauki zawodu,
stypendia szkoleniowe,
zwrot kosztów dojazdu na szkolenia odbywające się poza miejscem zamieszkania uczestnika,
badania lekarskie,
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Tytuł kwalifikacyjny czeladnika jest wysoko ceniony wśród przedsiębiorców. Po uwierzytelnieniu świadectwa czeladniczego przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznawany jest w całej Unii Europejskiej.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach udostępnia formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie „Adepci Śląskiego Rzemiosła”:
Regulamin rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy
Dokumenty można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres 40-078 Katowice, Plac Wolności 12

Kontakt: Monika Dudek
Telefon: (32) 259 62 61
e-mail: projekty@ir.katowice.pl

Konkurs filmowy dla uczniów szkół zawodowych

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza uczniów do udziału w konkursie kreatywnym na film promujący kształcenie zawodowe. Przedmiotem konkursu jest pomysł na promocję kształcenia zawodowego w postaci trzyminutowego filmu stworzonego w dowolnej technice na jeden z dwóch tematów:
1. Mój zawód na globalnym rynku pracy
2. Szkoła zawodowa – lubię to!

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół zawodowych.
Przewidziano nagrody rzeczowe w konkursie o łącznej wartości 2 000 PLN.
Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 30.10.2017, natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.11.2017.

Konkurs realizowany jest przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w ramach umowy grantowej zawartej z Europejskim Centrum Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego (European Centre for the Development of Vocational Training, zwanego dalej Cedefop). IBE w ramach tej umowy pełni rolę partnera sieci ReferNet. Jest to sieć instytucji stworzona przez Cedefop w 2002 roku w celu zbierania informacji i monitorowania zmian w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w poszczególnych państwach członkowskich UE, Islandii i Norwegii. Zadaniem sieci ReferNet jest obok gromadzenia informacji na temat roli, struktury i systemu zarządzania VET również wspieranie działalności Cedefop w upowszechnianiu informacji o kształceniu i szkoleniu zawodowym w krajach będących członkami sieci.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej:
http://refernet.ibe.edu.pl/index.php/aktualnosci/65-konkurs-promujacy-ksztalcenie-zawodowe

Audycje telewizyjne o szkolnictwie branżowym

5 czerwca br., o godz. 16.30 w ogólnopolskim paśmie TVP 3 ruszyła emisja 16-odcinkowego cyklu reportaży promującego szkolnictwo branżowe. Cykl reportaży „Moja szkoła, moja przyszłość” jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Edukacji Narodowej i TVP 3.

W dniach 5-14 czerwca i 16-21 czerwca br. zapraszamy do obejrzenia kilkunastominutowych reportaży przedstawiających wybrane zawody. których naukę będą mogli podjąć uczniowie m.in. w nowych szkołach branżowych. Inicjatywa ta ma pomóc młodym ludziom, którzy jeszcze nie podjęli ostatecznej decyzji o wyborze swojej ścieżki edukacyjnej.

Materiały przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej mają pokazać im zalety szkolnictwa zawodowego i zachęcić do nauki w szkołach branżowych. Cykl reportaży przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji wpisuje się w kampanię informacyjną dotyczącą nowego typu szkół branżowych. Zostaną one wprowadzone w miejsce dotychczasowych szkół zawodowych