43-200 PszczynA, ul. Piwowarska 14 | tel/fax : 32 210 46 56

Życzenia Świąteczne

Serdeczne życzenia miłości i siły płynącej z istoty  Świąt Wielkanocnych, by uśmiech i wiosenny optymizm towarzyszyły każdego dnia. Niech ten szczególny okres będzie czasem wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości w gronie Rodziny i Przyjaciół   składa Zarząd i…

Read more
  • Próbny egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer
  • Próbny egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer
  • Próbny egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer
  • Próbny egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer
  • Próbny egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer

Próbny egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer

W dniu 17.02.2018r. w zakładzie fryzjerskim: „ PUCHAŁKA HAIR SALON” mieszczącym się w Pszczynie przy pl. Targowy 7 odbył się próbny egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer. W egzaminie wzięło udział 18 uczniów, którzy w tym roku szkolnym ukończą…

Read more

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pszczynie

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pszczynie W marcu 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uchylające przepis art. 37 ustawy regulujący roczne obliczenie podatku przez płatnika. W związku z tym pracodawcy…

Read more

Wtorki z JPK_VAT – szkolenia dla podatników w każdym urzędzie skarbowym

Jesteś mikroprzedsiębiorcą? Nie wiesz co to JPK_VAT? Przyjdź a dowiesz się więcej. W każdym urzędzie skarbowym w listopadowe wtorki będzie można uzyskać pomoc i porady z zakresu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Akcja skierowana jest w szczególności do mikroprzedsiębiorców –…

Read more

Dofinansowanie dla firm z sektora MŚP do 80% w ramach projektu„Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”

Dofinansowanie dla firm z sektora MŚP do 80% w ramach projektu„Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP” Przypominamy, iż od maja 2017 roku, został uruchomiony w Cechu Rzemiosł Różnych i DP w Pszczynie punkt Informacyjno-rekrutacyjny dla mikro (w tym…

Read more

Zaktualizowany wykaz komisji egzaminacyjnych

Wykaz zawodów rzemieślniczych, w których katowicka Izba Rzemieślnicza przeprowadza egzaminy został zaktualizowany o zawód kelner (kod 513 101). Pełen wykaz dostępny jest na stronie: http://www.ir.katowice.pl/wykaz-zawodow-rzemieslniczych,i131.html Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach przeprowadza egzaminy czeladnicze i mistrzowskie…

Read more

Trwa rekrutacja do Projektu Adepci Śląskiego Rzemiosła!

Informacje o projekcie Projekt Adepci Śląskiego Rzemiosła realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w okresie 2014-2020. Działania 1.2 Wsparcie osób młodych ozostających…

Read more

Konkurs filmowy dla uczniów szkół zawodowych

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza uczniów do udziału w konkursie kreatywnym na film promujący kształcenie zawodowe. Przedmiotem konkursu jest pomysł na promocję kształcenia zawodowego w postaci trzyminutowego filmu stworzonego w dowolnej technice na jeden z dwóch tematów: 1. Mój…

Read more