43-200 PszczynA, ul. Piwowarska 14 | tel/fax : 32 210 46 56

Wynagrodzenia uczniów za miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień 2019r – od podstawy 4 950,94zł

Rok nauki

Wynagrodzenie brutto

Ubezpieczenie emerytalne 9,76%

Ubezpieczenie rentowe 1,5%

Ubezpieczenie chorobowe 2,45%

Razem ubezpieczenie społeczne

Do wypłaty

Ubezpieczenie wypadkowe
   od 04/2018      1,67%

I rok

198,04 19,33 2,97 4,85 27,15 170,89 3,31

II rok

247,55 24,16 3,71 6,06 33,93 213,62 4,13

III rok

297,06 28,99 4,46 7,28 40,73 256,33 4,96

 Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne – 9,76% ubezpieczenie rentowe – 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP – 0,10%.

 Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).Wynagrodzenia uczniów za miesiące: marzec, kwiecień, maj 2019r – od podstawy 4 863,74 zł

 

Rok nauki Wynagrodzenie

brutto

Ubezpieczenie

emerytalne

9,76%

Ubezpieczenie

rentowe

1,5%

Ubezpieczenie

chorobowe

2,45%

Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe

   1,67%
I rok

194,55

18,99

2,92

4,77

26,68

167,87

3,25

II rok

243,19

23,74

3,65

5,96

33,35

209,84

4,06

III rok

291,82

28,48

4,38

7,15

40,01

251,81

4,87

Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne – 9,76% ubezpieczenie rentowe – 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP – 0,10%.

 Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat)

 Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą od I -XII 2019 od podstawy 2 859,00 zł

 

Emerytalne 

19,52%

Rentowe

8,00%

Chorobowe

2,45%

Wypadkowe

1,67%

Razem ubezpieczenie społeczne   

558,08 zł

228,72 zł

70,05 zł

47,75 zł

904,60 zł

Fundusz Pracy  2,45%

70,05 zł

Ubezpieczenie zdrowotne od I – XII/2019

9% – 342,32 zł

7,5% – 294,78 zł

 

Osoby które otworzyły zakłady i w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej w 2019 roku opłacają składkę od podstawy 675,00  (30% najniższego wynagrodzenia 2250 x 30%)

Emerytalne

19,52%

Rentowe

  8,00%

Chorobowe

2,45%

Wypadkowe

1,67%

Razem ubezpieczenie społeczne

131,76

54,00

16,54

16,54

213,57

Ubezpieczenie zdrowotne od I – XII/2019 ——————

 

Od 1 stycznia 2019r. wchodzi „mały ZUS” – nowa ulga dla przedsiębiorców
czytaj więcej :   Mały ZUS od 1 stycznia 2019r. – wyjaśnienia z przykładamiWynagrodzenie minimalne dla pracownika

W 2019 roku obowiązuje wynagrodzenie minimalne w wysokości 2 250,00 zł brutto dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wyświetl:  Przykładowe obliczenie wynagrodzenia netto i jego obciążeń
przy założeniu, że:
  • pracownik otrzymuje wynagrodzenie ze stosunku pracy w wysokości wynagrodzenia minimalnego, tj. w 2019 r. wynoszącego 2.250 zł,
  • pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (111,25 zł),
  • pracodawca jest upoważniony do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł),
  • właściwa dla pracodawcy stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 1,67%.

 Nowe stawki opłat za egzaminy

Uprzejmie informujemy, iż z dniem  01.02.2019 r. ulegają zmianie opłaty za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające.

Opłaty za egzaminy będą wynosić odpowiednio:

♦   egzamin mistrzowski       –  1521 zł
♦   egzamin czeladniczy        –    761 zł
♦   egzamin sprawdzający    –    254 zł 
 


Wynagrodzenia uczniów za miesiące: grudzień 2018, styczeń, luty 2019 – od podstawy 4 580,20 zł

 

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie

emerytalne 9,76%

Ubezpieczenie

rentowe

1,5%

Ubezpieczenie

chorobowe

2,45%

Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe

   1,67%
I rok

183,21

17,88

2,75

4,49

25,12

158,09

3,06

II rok

229,01

22,35

3,44

5,61

31,40

197,61

3,82

III rok

274,81

26,82

4,12

6,73

37,67

237,14

4,59

 

Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne – 9,76% ubezpieczenie rentowe – 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP – 0,10%
Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat)


Wynagrodzenia uczniów za miesiące: wrzesień, październik, listopad 2018

 

Rok nauki Wynagrodzenie

brutto

Ubezpieczenie

emerytalne

9,76%

Ubezpieczenie

rentowe

1,5%

Ubezpieczenie

chorobowe

2,45%

Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe

   1,67%
I rok 180,84 17,65 2,71 4,43 24,79 156,05 3,02
II rok 226,05 22,06 3,39 5,54 30,99 195,06 3,71
III rok 271,26 26,47 4,07 6,65 37,19 234,07 4,53

 

Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne – 9,76% ubezpieczenie rentowe – 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe do 31.03.2018 – 1,80% od 01.04.2018 – 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP – 0,10%.
Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

 Wynagrodzenia uczniów za miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień 2018

 

Rok nauki Wynagrodzenie

brutto

Ubezpieczenie

emerytalne

9,76%

Ubezpieczenie

rentowe

1,5%

Ubezpieczenie chorobowe

2,45%

Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe

   1,67%
I rok 184,91 18,05 2,77 4,53 25,35 159,56 3,09
II rok 231,14 22,56 3,47 5,66 31,69 199,45 3,86
III rok 277,37 27,07 4,16 6,80 38,03 239,34 4,63

 

Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne – 9,76% ubezpieczenie rentowe – 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe do 31.03.2018 – 1,80% od 01.04.2018 – 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP – 0,10%.
Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).Wynagrodzenia uczniów za miesiące: marzec, kwiecień, maj 2018

 

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe

do 31.03
1,80%
         od 01.04
             1,67%
I rok
180,67 17,63 2,71 4,43 24,77 155,90 3,25          3,02
II rok 225,83 22,04 3,39 5,53 30,96 194,87 4,06          3,77
III rok 271,00 26,45 4,07 6,64 37,16 233,84 4,88          4,53

 

Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne – 9,76% ubezpieczenie rentowe – 6,5%,       ubezpieczenie wypadkowe do 31.03 – 1,80% od 01.04- 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP – 0,10%.
Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat)

 


Nowe stawki opłat za egzaminy

Uprzejmie informujemy, iż z dniem  01.02.2018 r. ulegają zmianie opłaty za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające.

Stawki opłat za egzaminy są następujące:

  • egzamin mistrzowski – 1 422 zł
  • egzamin czeladniczy – 711 zł
  • egzamin sprawdzający – 237 zł.

Izby rzemieślnicze, na podstawie art. 3 ust. 3g ustawy o rzemiośle – pobierają opłaty za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający. Opłaty te służą finansowaniu całego procesu walidacji, tj. od zorganizowania przez izbę rzemieślniczą komisji egzaminacyjnych do zabezpieczania zasobów archiwalnych powstałych w wyniku przeprowadzonych egzaminów.

Stawki opłat za egzaminy zostały ustalone w stałych wielkościach procentowych obowiązujących wszystkie izby rzemieślnicze tj. odpowiednio za egzamin; mistrzowski – 30 %., czeladniczy 15 %, sprawdzający 5 %, liczone od podstawy stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Za egzamin poprawkowy opłaty wynoszą 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.


Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą od I -XII 2018 od podstawy 2 665,80

Składki od tej podstawy wynoszą odpowiednio:

Emerytalne 19,52%  –    520,36 zł

Rentowe 8%  –  213,26 zł

Chorobowe 2,45 % –    65,31 zł 

Wypadkowe 1,93% ( podstawowe) –  47, 98 zł    

Składka na ubezpieczenie wypadkowe zmienia się w zależności od stopy procentowej ustalonej dla danego zakładu.

Fundusz Pracy 2,45 % –  65,31 zł

 

Minimalne stawki ZUS dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Osoby które otworzyły zakłady i w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej w 2018 roku opłacają składkę od podstawy 630,00 zł (30% najniższego wynagrodzenia 2100 x 30%)

Składki od tej podstawy wynoszą odpowiednio:

Emerytalne 19,52%  –  122,98 zł

Rentowe 8%  50,40 zł

Chorobowe 2,45 %15,44  zł

Wypadkowe 1,93% ( podstawowe) – 11,34 zł

Osoby te nie opłacają składki na Fundusz Pracy.

Od dnia 05.09.2017r. FGŚP odprowadza się również od zatrudnionych członków rodziny.

 

Na dzień dzisiejszy znamy jedynie wysokość składek na ubezpieczenia społeczne na 2018 rok.

Wysokość składki zdrowotnej wciąż pozostaje nieznana.Wynagrodzenie minimalne dla pracownika

W 2018 roku obowiązuje wynagrodzenie minimalne w wysokości 2 100,00 zł brutto dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.Wynagrodzenia uczniów za miesiące: grudzień 2017, styczeń i luty 2018

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe 1,80%
I rok
170,22 16,61 2,55 4,17 23,33 146,89 3,06
II rok 212,78 20,77 3,19 5,21 29,17 183,61 3,83
III rok 255,34 24,92 3,83 6,26 35,01 220,33 4,60
Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne – 9,76% ubezpieczenie rentowe – 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe – min.  1,80 , dodatkowo opłaca FGŚP – 0,10%. Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).


Wynagrodzenia uczniów za miesiące: wrzesień, październik, listopad 2017

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe 1,80%
I rok 168,83 16,48 2,53 4,14 23,15 145,68 3,04
II rok 211,03 20,60 3,17 5,17 28,94 182,09 3,80
III rok 253,24 24,72 3,80 6,20 34,72 218,52 4,56
Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne – 9,76% ubezpieczenie rentowe – 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe – min.  1,80 , dodatkowo opłaca FGŚP – 0,10%. Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).


Wynagrodzenia uczniów za miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień 2017

 

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe 1,80%
I rok 174,14 17,00 2,61 4,27 23,88 150,26 3,13
II rok 217,68 21,25 3,27 5,33 29,85 187,83 3,92
III rok 261,21 25,49 3,92 6,40 35,81 225,40 4,70

 

Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne – 9,76% ubezpieczenie rentowe – 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe – min.  1,80 , dodatkowo opłaca FGŚP – 0,10%. Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).


Wynagrodzenia uczniów za miesiące:  marzec, kwiecień, maj 2017

 

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe 1,80%
I rok 168,76 16,47 2,53 4,13 23,13 145,63 3,04
II rok 210,95 20,59 3,16 5,17 28,92 182,03 3,80
III rok 253,14 24,71 3,80 6,20 34,71 218,43 4,56

 

Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne – 9,76% ubezpieczenie rentowe – 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe – min.  1,80 , dodatkowo opłaca FGŚP – 0,10%. Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).


Wynagrodzenie minimalne dla pracownika

W 2017 roku obowiązuje wynagrodzenie minimalne w wysokości 2 000,00 zł brutto dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą od I -XII 2017 od podstawy 2557,80

 

Składki od tej podstawy wynoszą odpowiednio:

Emerytalne 19,52%  – 499,28 zł

Rentowe 8%  – 204,62 zł

Chorobowe 2,45 % –  62,67 zł

Wypadkowe 1,93% ( podstawowe) – 46,04 zł

Składka na ubezpieczenie wypadkowe zmienia się w zależności od stopy procentowej ustalonej dla danego zakładu.

Fundusz Pracy 2,45 % –  62,67 zł

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego w 2017 r. wynosi 3 303,13. Składka na ubezpieczenie zdrowotne 9% wynosi – 297,28 zł (do odliczenia 255,99 zł)

Łącznie miesięczne składki ZUS za działalność gospodarczą styczeń – grudzień 2017 wynoszą  – 1 172,56 zł

 

Minimalne stawki ZUS dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Osoby które otworzyły zakłady i w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej w 2017 roku opłacają składkę od podstawy 600,00 zł (30% najniższego wynagrodzenia 2000 x 30%)

Składki od tej podstawy wynoszą odpowiednio:

Emerytalne 19,52%  –  117,12  zł

Rentowe 8%  – 48,00 zł

Chorobowe 2,45 % –  14,70 zł

Wypadkowe 1,93% ( podstawowe) – 10,80 zł

Osoby te nie opłacają składki na Fundusz Pracy.

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego w 2017 r. wynosi 3 303,13. Składka na ubezpieczenie zdrowotne 9% wynosi – 297,28 zł (do odliczenia 255,99 zł)

Łącznie miesięczne składki ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą styczeń – grudzień 2017 wynoszą – 487,90 zł

 

Nowe stawki opłat za egzaminy

Uprzejmie informujemy, iż z dniem  01.02.2017 r. ulegają zmianie opłaty za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające.

Stawki opłat za egzaminy są następujące:

– egzamin mistrzowski – 1 321 zł

– egzamin czeladniczy – 661 zł

– egzamin sprawdzający – 220 zł

 

Za egzamin poprawkowy ustalono opłaty w wysokości 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.