Aktualne wskaźniki i stawki

Wynagrodzenie minimalne dla pracownika

W 2019 roku obowiązuje wynagrodzenie minimalne w wysokości 2 250,00 zł brutto dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wyświetl:  Przykładowe obliczenie wynagrodzenia netto i jego obciążeń
przy założeniu, że:
  • pracownik otrzymuje wynagrodzenie ze stosunku pracy w wysokości wynagrodzenia minimalnego, tj. w 2019 r. wynoszącego 2.250 zł,
  • pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (111,25 zł),
  • pracodawca jest upoważniony do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł),
  • właściwa dla pracodawcy stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 1,67%.

 Nowe stawki opłat za egzaminy

Uprzejmie informujemy, iż z dniem  01.02.2019 r. ulegają zmianie opłaty za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające.

Opłaty za egzaminy będą wynosić odpowiednio:

♦   egzamin mistrzowski       –  1521 zł
♦   egzamin czeladniczy        –    761 zł
♦   egzamin sprawdzający    –    254 zł 

czytaj :Pismo Izby Rzemieślniczej oraz MŚP w Katowicach dot. opłat za egzaminy


Wynagrodzenia uczniów za miesiące: grudzień 2018, styczeń, luty 2019 – od podstawy 4 580,20 zł

Rok naukiWynagrodzenie bruttoUbezpieczenie   emerytalne 9,76% Ubezpieczenie   rentowe 1,5% Ubezpieczenie   chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczneDo wypłatyUbezpieczenie wypadkowe      1,67%
I rok 183,21 17,88 2,75 4,49 25,12 158,09 3,06
II rok 229,01 22,35 3,44 5,61 31,40 197,61 3,82
III rok 274,81 26,82 4,12 6,73 37,67 237,14 4,59

Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne – 9,76% ubezpieczenie rentowe – 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP – 0,10%
Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat)


Wynagrodzenia uczniów za miesiące: wrzesień, październik, listopad 2018 r.

Rok naukiWynagrodzenie   brutto Ubezpieczenie   emerytalne 9,76% Ubezpieczenie   rentowe 1,5% Ubezpieczenie   chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczneDo wypłatyUbezpieczenie wypadkowe      1,67%
I rok180,8417,652,714,4324,79156,053,02
II rok226,0522,063,395,5430,99195,063,71
III rok271,2626,474,076,6537,19234,074,53

Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne – 9,76% ubezpieczenie rentowe – 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe do 31.03.2018 – 1,80% od 01.04.2018 – 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP – 0,10%.
Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).


Wynagrodzenia uczniów za miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień 2018 r.

Rok naukiWynagrodzenie   brutto Ubezpieczenie   emerytalne 9,76% Ubezpieczenie   rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe   2,45% Razem ubezpieczenie społeczneDo wypłatyUbezpieczenie wypadkowe      1,67%
I rok184,9118,052,774,5325,35159,563,09
II rok231,1422,563,475,6631,69199,453,86
III rok277,3727,074,166,8038,03239,344,63

Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne – 9,76% ubezpieczenie rentowe – 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe do 31.03.2018 – 1,80% od 01.04.2018 – 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP – 0,10%.
Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).


Wynagrodzenia uczniów za miesiące: marzec, kwiecień, maj 2018 r.

Rok naukiWynagrodzenie bruttoUbezpieczenie emerytalne 9,76%Ubezpieczenie rentowe 1,5%Ubezpieczenie chorobowe 2,45%Razem ubezpieczenie społeczneDo wypłatyUbezpieczenie wypadkowe   do 31.03 1,80%          od 01.04              1,67%
I rok180,6717,632,714,4324,77155,903,25          3,02
II rok225,8322,043,395,5330,96194,874,06          3,77
III rok271,0026,454,076,6437,16233,844,88          4,53

Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne – 9,76% ubezpieczenie rentowe – 6,5%,       ubezpieczenie wypadkowe do 31.03 – 1,80% od 01.04- 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP – 0,10%.
Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat)Nowe stawki opłat za egzaminy

Uprzejmie informujemy, iż z dniem  01.02.2018 r. ulegają zmianie opłaty za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające.

Stawki opłat za egzaminy są następujące:

  • egzamin mistrzowski – 1 422 zł
  • egzamin czeladniczy – 711 zł
  • egzamin sprawdzający – 237 zł.

Izby rzemieślnicze, na podstawie art. 3 ust. 3g ustawy o rzemiośle – pobierają opłaty za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający. Opłaty te służą finansowaniu całego procesu walidacji, tj. od zorganizowania przez izbę rzemieślniczą komisji egzaminacyjnych do zabezpieczania zasobów archiwalnych powstałych w wyniku przeprowadzonych egzaminów.

Stawki opłat za egzaminy zostały ustalone w stałych wielkościach procentowych obowiązujących wszystkie izby rzemieślnicze tj. odpowiednio za egzamin; mistrzowski – 30 %., czeladniczy 15 %, sprawdzający 5 %, liczone od podstawy stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Za egzamin poprawkowy opłaty wynoszą 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.