43-200 PszczynA, ul. Piwowarska 14 | tel/fax : 32 210 46 56

Informacje bieżące

 

09.07.2017r.

 

 

INFORMACJA

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.07.2019r. Biuro Cechu będzie nieczynne.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

06.06.2019r.

DOKUMENTY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

W związku z zakończeniem roku szkolnego przypominamy o złożeniu wniosków do egzaminu czeladniczego pracowników młodocianych, którzy kończą w roku bieżącym praktyczną naukę zwodu.

Prosimy o złożenie kompletu  dokumentów wraz z opłatą  do dnia 03.07. br.

 

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego:

 • wniosek do egzaminu czeladniczego (do odebrania w biurze cechu lub pobierz: Wniosek do egzaminu czeladniczego-2018-podstawa-prawna
 • zaświadczenie o odbytej praktyce (do odebrania w biurze cechu lub pobierz : Zaświadczenie o odbyciu praktyki do egz. czeladniczego
 •  1 fotografia (czytelnie podpisana)
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły zawodowej, a w przypadku uczęszczania na kursy zawodowe zaświadczenia ze wszystkich stopni + kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
 • kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego a w przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy.
 • Opłata 761,00 zł  ( opłatę należy uiścić w kasie Cechu )

 

18.04.2019r.

Serdeczne życzenia miłości i siły płynącej z istoty  Świąt Wielkanocnych,

by uśmiech i wiosenny optymizm towarzyszyły każdego dnia.

Niech ten szczególny okres będzie czasem wyciszenia, wypoczynku

i prawdziwej radości w gronie Rodziny i Przyjaciół

 

składa

Zarząd i Administracja

Cechu Rzemiosł Różnych i DP w Pszczynie

 18.04.2019r.

 

Informacja

Informujemy, że w dniu 19.04.br ( piątek) Biuro Cechu

będzie czynne do godz. 11.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 25.09.2018r.

Informacja

Uprzejmie informujemy,Punkt Rekrutacyjno- Informacyjny projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”w Pszczynie od 26.09.2018r. będzie nieczynny ( likwidacja punktu).
Najbliżej zlokalizowane czynne punkty rekrutacyjno-informacyjne:

Izba Rzemieślnicza w Katowicach, Pl. Wolności 12 , 40-078  Katowice

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice

Za utrudnienia przepraszamy.

 22.02.2018r.

Próbny egzamin czeladniczy w zawodzie FRYZJER

W dniu 17.02.2018r. w zakładzie fryzjerskim: „ PUCHAŁKA HAIR SALON” mieszczącym się w Pszczynie przy pl. Targowy 7 odbył się próbny egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer. W egzaminie wzięło udział 18 uczniów, którzy w tym roku szkolnym ukończą naukę w zakładach fryzjerskich zrzeszonych w tut. Cechu.

Celem egzaminu próbnego było „oswojenie” uczniów z prawdziwym egzaminem czeladniczym, w warunkach rzeczywistych w jakich będzie on przebiegał. Uczestnictwo w próbnym egzaminie pozwoliło uczniom określić dziedziny wymagające dopracowania i uzupełnienia brakujących umiejętności, by w przyszłości uzyskać zadowalające wyniki i zdać egzamin czeladniczy.

Wszystkim adeptom sztuki fryzjerskiej życzymy powodzenia na egzaminie czeladniczym i uzyskania kwalifikacji zawodowych określających poziom i jakość wykształcenia.11.01.2018r.

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pszczynie

W marcu 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uchylające przepis art. 37 ustawy regulujący roczne obliczenie podatku przez płatnika.

W związku z tym pracodawcy nie będą sporządzać za pracowników rozliczenia rocznego PIT-40 od dochodów osiągniętych od początku stycznia 2017 r.
Likwidacja PIT-40 nie znosi obowiązku wystawiania informacji o dochodach PIT-11, którą pracodawcy wciąż mają obowiązek sporządzać!
Na podstawie wystawionej przez pracodawcę informacji PIT-11 pracownik powinien wypełnić i złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe PIT za 2017r.

Każdy pracownik, który otrzyma informację PIT-11 będzie mógł:

°        podjąć decyzję o samodzielnym sporządzeniu zeznania podatkowego na podstawie otrzymanej od pracodawcy informacji PIT-11 i wysłać zeznanie (np. elektronicznie) do urzędu skarbowego,

lub

°        wypełnić do 16 kwietnia wniosek PIT-WZ, który jest wnioskiem o sporządzenie zeznania podatkowego, wskazując adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłana informacja o sporządzeniu zeznania przez urząd skarbowy. Wniosek PIT-WZ podatnik może złożyć wyłącznie w formie elektronicznej.

Urząd Skarbowy w Pszczynie
ul. 3-go Maja 4
43-200 Pszczyna

tel.: +48 32  449 22 14
fax: +48 32 449 22 05
e-mail: us2424@sl.mofnet.gov.pl

www.katowice.apodatkowa.gov.pl10.11.2017r.

Wtorki z JPK_VAT – szkolenia dla podatników w każdym urzędzie skarbowym

Jesteś mikroprzedsiębiorcą? Nie wiesz co to JPK_VAT? Przyjdź a dowiesz się więcej.
W każdym urzędzie skarbowym w listopadowe wtorki będzie można uzyskać pomoc i porady z zakresu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Akcja skierowana jest w szczególności do mikroprzedsiębiorców – to oni bowiem od 2018 roku dołączą do grona podmiotów objętych obowiązkiem wysyłania JPK_VAT.
W każdy wtorek listopada o godz. 13:00 w Urzędzie Skarbowym w Pszczynie będą prowadzone specjalne szkolenia, podczas których będzie można dowiedzieć się czym jest Jednolity Plik Kontrolny, jak go wygenerować i wysłać oraz jak uniknąć błędów w jego przygotowaniu. W powiecie pszczyńskim dotyczy to przeszło 3000 przedsiębiorców.
Szczegółowe informacje organizacyjne będą udzielane w poszczególnych urzędach.

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Informacje do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych firmy. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją fiskusowi jako JPK_VAT.
Ci z nich, którzy zdecydują się na przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego jeszcze w tym roku (za październik, listopad, grudzień 2017), będą mogli liczyć na szybszy zwrot VAT (czas oczekiwania zostanie im skrócony z 60 do 25 dni).
Więcej na www.jpk.mf.gov.pl

Urząd Skarbowy w Pszczynie
ul. 3-go Maja 4
43-200 Pszczynatel.: +48 32  449 22 14
fax: +48 32 449 22 05
e-mail: us2424@sl.mofnet.gov.plwww.katowice.apodatkowa.gov.pl

01.09.2017r.

Nabór zgłoszeń do Projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”.

Szanowni Państwo,
z dniem 31.08.2017 roku rozpoczął się nabór zgłoszeń do projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”.

Dofinansowanie można uzyskać na  usługi rozwojowe (szkolenia/kursy/studia podyplomowe/egzaminy czeladnicze/mistrzowskie/doradztwo/e-lerning/ coaching) dostępne w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/  .

Dokumenty projektowe oraz adresy Punktów Rekrutacyjno -Informacyjnych  dostępne są na stronie internetowej WST- operatora projektu :

http://szkolenia.wst.pl/index.php/dokumenty-projektowe.html

 31.07.2017r.

Trwa rekrutacja do Projektu Adepci Śląskiego Rzemiosła!

Informacje o projekcie

Projekt Adepci Śląskiego Rzemiosła realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.  Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w okresie 2014-2020. Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 kwietnia 2018 roku. Wartość projektu to 927 020,00 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 781 292,46 zł.

Cel Projektu  

Głównym celem projektu jest zwiększenia możliwości zatrudnienia 50 młodych osób do 29 roku życia z województwa śląskiego, pozostających bez pracy w szczególności nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu.

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29, które spełniają łącznie trzy warunki:

1. nie pracują czyli są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo,

2. nie kształcą się, to znaczy nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

3. nie szkolą się to znaczy nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

Wsparcie w ramach projektu:

1. Doradztwo zawodowe.

2. Pośrednictwo pracy.

3. Warsztaty z autoprezentacji i aktywnych metod poszukiwania pracy.

4. Nauka zawodu rzemieślniczego u pracodawcy w ilości 1008 godz.

5. Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych egzaminem czeladniczym.

Uczestnikom projektu zostaną zapewnione odpowiednie warunki i materiały adekwatne do realizowanego wsparcia:

 • materiały szkoleniowe, informatory do egzaminu,
 • narzędzia branżowe do nauki zawodu,
 • stypendia szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia odbywające się poza miejscem zamieszkania uczestnika,
 • badania lekarskie,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Tytuł kwalifikacyjny czeladnika jest wysoko ceniony wśród przedsiębiorców. Po uwierzytelnieniu świadectwa czeladniczego przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznawany jest w całej Unii Europejskiej.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach udostępnia formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie „Adepci Śląskiego Rzemiosła”:

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Formularz zgłoszeniowy

Dokumenty można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres 40-078 Katowice, Plac Wolności 12

Kontakt: Monika Dudek

Telefon: (32) 259 62 61

e-mail: projekty@ir.katowice.pl

plakat Projektu Adepci Śląskiego Rzemiosła Polskiego


20.06.2017r.

Projekt „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach wraz z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach operatorem finansowym województwa śląskiego w okresie 2017-2022 r.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Katowicach uzyskała rekomendacje na realizację projektu: „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MŚP”, w ramach którego będzie dystrybuować środki finansowe – dofinansowanie na realizację usług doradczych, szkoleniowych dla mikro, małych i średnich firm z województwa śląskiego zgodnych z ich potrzebami w okresie IV.2017-XII.2022 r.

Sektor MMŚP będzie mógł korzystać przy współfinansowaniu, jakie daje operator z usług szkoleniowych, doradczych, specjalistycznych kursów, egzaminów czeladniczych, mistrzowskich, kwalifikacyjnych kursów, dopasowanych do potrzeb, rozwoju przedsiębiorstw.  

Aktualne wskaźniki i stawki

Nowe stawki opłat za egzaminy

Uprzejmie informujemy, iż z dniem  01.02.2018 r. ulegają zmianie opłaty za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające.

Stawki opłat za egzaminy są następujące:

 • egzamin mistrzowski – 1 422 zł
 • egzamin czeladniczy – 711 zł
 • egzamin sprawdzający – 237 zł.

Izby rzemieślnicze, na podstawie art. 3 ust. 3g ustawy o rzemiośle – pobierają opłaty za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający. Opłaty te służą finansowaniu całego procesu walidacji, tj. od zorganizowania przez izbę rzemieślniczą komisji egzaminacyjnych do zabezpieczania zasobów archiwalnych powstałych w wyniku przeprowadzonych egzaminów.

Stawki opłat za egzaminy zostały ustalone w stałych wielkościach procentowych obowiązujących wszystkie izby rzemieślnicze tj. odpowiednio za egzamin; mistrzowski – 30 %., czeladniczy 15 %, sprawdzający 5 %, liczone od podstawy stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Za egzamin poprawkowy opłaty wynoszą 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.


Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą od I -XII 2018 od podstawy 2 665,80

Składki od tej podstawy wynoszą odpowiednio:

Emerytalne 19,52%  –    520,36 zł

Rentowe 8%  –  213,26 zł

Chorobowe 2,45 % –    65,31 zł 

Wypadkowe 1,93% ( podstawowe) –  47, 98 zł    

Składka na ubezpieczenie wypadkowe zmienia się w zależności od stopy procentowej ustalonej dla danego zakładu.

Fundusz Pracy 2,45 % –  65,31 zł

 

Minimalne stawki ZUS dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Osoby które otworzyły zakłady i w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej w 2018 roku opłacają składkę od podstawy 630,00 zł (30% najniższego wynagrodzenia 2100 x 30%)

Składki od tej podstawy wynoszą odpowiednio:

Emerytalne 19,52%  –  122,98 zł

Rentowe 8%  50,40 zł

Chorobowe 2,45 %15,44  zł

Wypadkowe 1,93% ( podstawowe) – 11,34 zł

Osoby te nie opłacają składki na Fundusz Pracy.

Od dnia 05.09.2017r. FGŚP odprowadza się również od zatrudnionych członków rodziny.

 

Na dzień dzisiejszy znamy jedynie wysokość składek na ubezpieczenia społeczne na 2018 rok.

Wysokość składki zdrowotnej wciąż pozostaje nieznana.Wynagrodzenie minimalne dla pracownika

W 2018 roku obowiązuje wynagrodzenie minimalne w wysokości 2 100,00 zł brutto dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.Wynagrodzenia uczniów za miesiące: grudzień 2017, styczeń i luty 2018

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe 1,80%
I rok
170,22 16,61 2,55 4,17 23,33 146,89 3,06
II rok 212,78 20,77 3,19 5,21 29,17 183,61 3,83
III rok 255,34 24,92 3,83 6,26 35,01 220,33 4,60
Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne – 9,76% ubezpieczenie rentowe – 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe – min.  1,80 , dodatkowo opłaca FGŚP – 0,10%. Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

Wynagrodzenia uczniów za miesiące: wrzesień, październik, listopad 2017

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe 1,80%
I rok 168,83 16,48 2,53 4,14 23,15 145,68 3,04
II rok 211,03 20,60 3,17 5,17 28,94 182,09 3,80
III rok 253,24 24,72 3,80 6,20 34,72 218,52 4,56

Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne – 9,76% ubezpieczenie rentowe – 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe – min.  1,80 , dodatkowo opłaca FGŚP – 0,10%. Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).


Wynagrodzenia uczniów za miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień 2017

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe 1,80%
I rok 174,14 17,00 2,61 4,27 23,88 150,26 3,13
II rok 217,68 21,25 3,27 5,33 29,85 187,83 3,92
III rok 261,21 25,49 3,92 6,40 35,81 225,40 4,70

 

Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne – 9,76% ubezpieczenie rentowe – 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe – min.  1,80 , dodatkowo opłaca FGŚP – 0,10%. Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).


Wynagrodzenia uczniów za miesiące:  marzec, kwiecień, maj 2017

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe 1,80%
I rok 168,76 16,47 2,53 4,13 23,13 145,63 3,04
II rok 210,95 20,59 3,16 5,17 28,92 182,03 3,80
III rok 253,14 24,71 3,80 6,20 34,71 218,43 4,56

 

Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne – 9,76% ubezpieczenie rentowe – 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe – min.  1,80 , dodatkowo opłaca FGŚP – 0,10%. Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).


Wynagrodzenie minimalne dla pracownika

W 2017 roku obowiązuje wynagrodzenie minimalne w wysokości 2 000,00 zł brutto dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą od I -XII 2017 od podstawy 2557,80

Składki od tej podstawy wynoszą odpowiednio:

Emerytalne 19,52%  – 499,28 zł

Rentowe 8%  – 204,62 zł

Chorobowe 2,45 % –  62,67 zł

Wypadkowe 1,93% ( podstawowe) – 46,04 zł

Składka na ubezpieczenie wypadkowe zmienia się w zależności od stopy procentowej ustalonej dla danego zakładu.

Fundusz Pracy 2,45 % –  62,67 zł

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego w 2017 r. wynosi 3 303,13. Składka na ubezpieczenie zdrowotne 9% wynosi – 297,28 zł (do odliczenia 255,99 zł)

Łącznie miesięczne składki ZUS za działalność gospodarczą styczeń – grudzień 2017 wynoszą  – 1 172,56 zł

 

Minimalne stawki ZUS dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Osoby które otworzyły zakłady i w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej w 2017 roku opłacają składkę od podstawy 600,00 zł (30% najniższego wynagrodzenia 2000 x 30%)

Składki od tej podstawy wynoszą odpowiednio:

Emerytalne 19,52%  –  117,12  zł

Rentowe 8%  – 48,00 zł

Chorobowe 2,45 % –  14,70 zł

Wypadkowe 1,93% ( podstawowe) – 10,80 zł

Osoby te nie opłacają składki na Fundusz Pracy.

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego w 2017 r. wynosi 3 303,13. Składka na ubezpieczenie zdrowotne 9% wynosi – 297,28 zł (do odliczenia 255,99 zł)

Łącznie miesięczne składki ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą styczeń – grudzień 2017 wynoszą – 487,90 zł

 

Nowe stawki opłat za egzaminy

Uprzejmie informujemy, iż z dniem  01.02.2017 r. ulegają zmianie opłaty za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające.

Stawki opłat za egzaminy są następujące:

– egzamin mistrzowski – 1 321 zł

– egzamin czeladniczy – 661 zł

– egzamin sprawdzający – 220 zł

Za egzamin poprawkowy ustalono opłaty w wysokości 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.