Egzaminy czeladnicze 2017

Z uwagi na zbliżające się zakończenie roku szkolnego i termin zakończenia praktycznej nauki zawodu, przypominamy o obowiązku przystąpienia do egzaminu czeladniczego przez pracowników młodocianych.

Z wyżej wymienionych względów uprzejmie prosimy o  składanie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami w biurze naszego Cechu do dnia  30.06.2017r.

Opłatę za egzamin czeladniczy w wysokości  – 661 zł,  prosimy dokonywać w KASIE CECHU w dniu składania wniosku.

Informujemy, iż na stronie internetowej Cechu w zakładce POBIERZ znajduje się druk wniosku o dopuszczenie do egzaminu.

Wszystkim tegorocznym kandydatom życzymy powodzenia na egzaminie!

Nowe wzory świadectw pracy

Infomujemy, że od 01 czerwca 2017 roku obowiązują nowe wzory świadectw pracy

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 maja 2017 r., poz. 1044, opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, które wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

Więcej: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Nowy-wzor-swiadectwa-pracy-3650825.html

Pobierz świadectwo pracy