43-200 PszczynA, ul. Piwowarska 14 | tel/fax : 32 210 46 56

Zaktualizowany wykaz komisji egzaminacyjnych

Wykaz zawodów rzemieślniczych, w których katowicka Izba Rzemieślnicza przeprowadza egzaminy został zaktualizowany o zawód kelner (kod 513 101). Pełen wykaz dostępny jest na stronie: http://www.ir.katowice.pl/wykaz-zawodow-rzemieslniczych,i131.html Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach przeprowadza egzaminy czeladnicze i mistrzowskie…

Read more

Trwa rekrutacja do Projektu Adepci Śląskiego Rzemiosła!

Informacje o projekcie Projekt Adepci Śląskiego Rzemiosła realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w okresie 2014-2020. Działania 1.2 Wsparcie osób młodych ozostających…

Read more