Zaświadczenie o odbyciu praktyki do egz. Czeladniczego

Tekst