Zaktualizowany wykaz komisji egzaminacyjnych

Wykaz zawodów rzemieślniczych, w których katowicka Izba Rzemieślnicza przeprowadza egzaminy został zaktualizowany o zawód kelner (kod 513 101).

Pełen wykaz dostępny jest na stronie: http://www.ir.katowice.pl/wykaz-zawodow-rzemieslniczych,i131.html

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach przeprowadza egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w 76 zawodach.