Nowe wzory świadectw pracy

Infomujemy, że od 01 czerwca 2017 roku obowiązują nowe wzory świadectw pracy

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 maja 2017 r., poz. 1044, opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, które wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

Więcej: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Nowy-wzor-swiadectwa-pracy-3650825.html

Pobierz świadectwo pracy