Aktualności

31.03.2020r.

Kryzysowy Punkt Informacyjny

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujmy, że od jutra w ramach Kryzysowego Punktu Konsultacyjnego Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach można skorzystać z bezpłatnych telefonicznych usług Kancelarii Prawnej. Pan Mecenas będzie dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00 pod numerem telefonu 606 104 122.

Jednocześnie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Pracownikami Izby, którzy również są gotowi odpowiedzieć na Państwa pytania:


Pan Grzegorz Miketa tel. 515 974 307, 515 037 312,
Pani Anna Piecuch tel. 660 781 181 (w sprawach finansowo-księgowych),
Pani Laurencja Krenzel tel. 515 037 309 (w sprawach związanych z oświatą i kształceniem zawodowym),
Pani Monika Dudek tel. 515 037 305 (w sprawach związanych z projektami unijnymi),
Pani Bożena Tarapacz tel. 515 037 310 (m.in. w sprawie kursów pedagogicznych),
oraz Pani Natalia Mól tel. 537 507 376 (w sprawach organizacyjnych).31.03.2020r.

Pracownicy młodociani w obliczu pandemii

Poniżej przedstawiamy, przygotowaną przez Związek Rzemiosła Polskiego informację w sprawie wyjątkowego postępowania wobec pracowników młodocianych w okresie pandemii.

Kliknij w poniższy link:

W opracowaniu podniesiono kwestie, które najczęściej zgłaszano w ostatnich dniach tj:

1. Jak traktować młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w kontekście ustalonych limitów liczby zatrudnionych pracowników w kategorii: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo;

2. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy dla młodocianych pracowników i sposób odnotowywania nieobecności;

3. Zatrudniania pracowników młodocianych w kontekście art.15f Ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (regulacja w trakcie procedowania).23.03.2020r.

Biuletyny informacyjne dotyczące koronawirusa

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi biuletynami:


– pracownik i przedsiębiorca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik,
– zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.20.03.2020r.

Stanowisko ZRP w sprawie pakietu osłonowego tzw. tarczy antykryzysowej

Związek Rzemiosła Polskiego podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w Apelu z 16 marca 2020 roku, że równie ważna jak zdrowie i dobrostan całego społeczeństwa jest kondycja gospodarki, a tym samym pilne wdrożenie instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców. Niezmiennie apelujemy także do decydentów, aby przyjmowane rozwiązania były na miarę małych firm, w tym rzemieślniczych.

Więcej: https://bit.ly/2xVnEII18.03.2020r.

Apel Związku Rzemiosła Polskiego o instrumenty wsparcia na miarę mikro i małych firm rzemieślniczych

W związku z rozwijającym się zagrożeniem epidemiologicznym i wdrażanymi rozwiązaniami mającymi na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, Związek Rzemiosła Polskiego zwraca uwagę na kluczowe dla firm rzemieślniczych w tej sytuacji kwestie.

Więcej: https://bit.ly/3d5npelApel Związku Rzemiosła Polskiego do pracodawców rzemieślników

W związku z pandemią koronawirusa – w ubiegłym tygodniu Związek Rzemiosła Polskiego trzykrotnie przekazał w sieci organizacji rzemiosła informacje na temat wyjątkowości sytuacji. Dotyczą one sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych. W działaniach tych widzimy potrzebę dbałości i szacunku do prawnych relacji pomiędzy pracodawcami i uczniami młodocianymi pracownikami. Jednakże nie możemy zapominać, że podejmowane decyzje odnoszą się do sytuacji, do tej pory nam nieznanych i nieprzewidywalnych w najbliższej przyszłości.

Więcej: https://bit.ly/2w7wqTx16.03.2020r.

Zmiana organizacji pracy Biura Cechu od 17.03.2020r. do odwołania

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz realnym zagrożeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa, w trosce o zdrowie Państwa oraz naszych pracowników informujemy, że Biuro Cechu będzie zamknięte dla klientów od dnia 17.03.2020r. do ODWOŁANIA

Zapraszamy do kontaktowania się z Biurem Cechu

pod numerami telefonów: 32 210 46 56; kom. 798 771 681

e-mail: biuro@cechpszczyna.pl

W nadzwyczajnych przypadkach wstęp do Cechu będzie możliwy wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

Wszystkie dokumenty, w tym wnioski  do OHP, przyjmowane będą TYLKO POCZTĄ TRADYCYJNĄ na adres Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości, 43-200 Pszczyna, ul. Piwowarska 14.

Przepraszamy za wszystkie niedogodności, liczymy na Państwa zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz prosimy o przestrzeganie zasad postępowania w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.13.03.2020r.

Komunikat dot. pracowników młodocianych w związku z koronawirusem SARS-CoV-2

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji ukazał się komunikat w sprawie pracowników młodocianych.
Treść komunikatu: W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.). Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.


Link do komunikatu.13.02.2020r.

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY W ZAWODZIE FRYZJER

W dniu 10.02.2020 r. przeprowadzony został egzamin kontrolny dla młodocianych pracowników klas III w zawodzie fryzjer.

Celem egzaminu sprawdzającego jest dopracowanie i uzupełnienie umiejętności oraz wiedzy praktycznej do egzaminu czeladniczego.

Dzięki życzliwości Dyrekcji Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie mogliśmy przeprowadzić tegoroczny egzamin na auli szkolnej.

Wszystkim młodym adeptom sztuki fryzjerskiej życzymy powodzenia na egzaminie czeladniczym!