Aktualności

29.05.2020r.

Powrót pracowników młodocianych klas III do zajęć praktycznych

Informujemy, że zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (28 maja 2020 roku Poz. 953) zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, które dopuszcza od 1 czerwca 2020 roku Uczniów klas programowo najwyższych (klasa III) będących pracownikami młodocianym, którzy wyrazili zgodę lub w przypadku osób niepełnoletnich zgody rodziców/opiekunów prawnych do ich udziału w zajęciach praktycznych.

Szczegółowe informacje:  http://monitorpolski.gov.pl/D2020000095301.pdf21.05.2020r.

Przedłużenie czasu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do 7 czerwca 2020 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020 roku Poz. 871 zostaje przedłużony czas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 7 czerwca 2020 roku.

Zgodnie z zapisami tego Rozporządzenia pracodawcy do 7 czerwca 2020 roku zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.14.05.2020r.

Odmrażanie gospodarki a pracownicy młodociani

Od poniedziałku tj. 18 maja 2020 roku uruchomione zostają kolejne etapy uwalniania z obostrzeń tarczy antykryzysowej dotyczące między innymi stopniowego powrotu uczniów do funkcjonowania w trybie stacjonarnym szkół i wybranych placówek oświatowych.

Należy jednak podkreślić, że pomimo informacji przekazywanych na konferencjach prasowych nadal obowiązują zapisy Art. 15 f punkt 1 Ustawy ( Dz.U. 2020 poz. 568 z dnia 31 marca 2020 r.) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) tj. w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7)) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

Przepis ten na chwilę obecną obowiązuje do dnia 24 maja 2020 roku i nie został odwołany żadnym Rozporządzeniem.

W załączeniu przekazujemy także komunikat MEN, w którym znajdą Państwo więcej informacji w tej sprawie oraz kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji.

14.05.2020r.

Salony fryzjerskie i kosmetyczne wracają do pracy

Premier RP Mateusz Morawiecki ogłosił, że już od poniedziałku 18 maja będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, przy zachowaniu niezbędnych wymogów sanitarnych. Ministerstwo Rozwoju przedstawi wytyczne dla branży, do których będą musieli stosować się zarówno klienci jak i pracownicy.

Wytyczne dla salonów fryzjerskich i kosmetycznych

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło wytyczne dla salonów fryzjerskich i kosmetycznych, które wznawiają działalność w poniedziałek 18 maja. Zasady zostały opracowane wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Wytyczne dla salonów fryzjerskich: https://bit.ly/2Lm7T0Z

Wytyczne dla salonów kosmetycznych: https://bit.ly/2WszN1D27.04.2020r.

Webinar Śląski Pakiet dla Gospodarki dla Rzemiosła 29 kwietnia 2020 roku o 10:00

Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium Śląskiego Funduszu Rozwoju dotyczącym Śląskiego Pakietu dla Gospodarki dla Rzemiosła, dedykowanym specjalnie dla członków katowickiej Izby Rzemieślniczej.

Webinarium odbędzie się 29 kwietnia 2020 roku (środa) o godzinie 10:00 – połączyć należy się przez stronę: https://global.gotomeeting.com/join/570171829


W trakcie spotkania online omówione zostanie 5 filarów pomocowych dla przedsiębiorców odczuwających skutki obecnej sytuacji epidemicznej spowodowanej koronawirusem:
I FILAR – pożyczki obrotowe i płynnościowe wraz z innymi uproszczeniami w zakresie wsparcia zwrotnego
II FILAR – wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy
III FILAR – wsparcie bezzwrotne – inwestycje w MŚP wraz z uproszczeniami dla MŚP
IV FILAR – samorządowe działania wspierające
V FILAR – ‚wejścia kapitałowe’ zwiększające zaangażowania inwestorów w regionie27.04.2020r.

Dyżur telefoniczny dla śląskich przedsiębiorców w zakresie wsparcia realizowanego przez ZUS w ramach tarczy antykryzysowej

Dyżur telefoniczny dla śląskich przedsiębiorców w zakresie wsparcia realizowanego przez ZUS w ramach tarczy antykryzysowej w najbliższy odbędzie się czwartek 30 kwietnia 2020 roku od 12:00 do 14:00 pod numerem  32 34 90 626.

Zakres udzielanych informacji:
Rozwiązania przewidziane w Tarczy Antykryzysowej 1.0 i 2.0 – wsparcie z ZUS, w tym:
– Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. (RDZ),
– Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne (RSP-C), 
– Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (RSP-D), 
– Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek (RDU).24.04.2020r.

Aktualna sytuacja pracownika młodocianego – komunikat

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, że nadal obowiązuje przepis:


Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7)) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy Dz.U. 2020 poz. 568  USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw1).