Aktualności

06.06.2019r.

DOKUMENTY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

W związku z zakończeniem roku szkolnego przypominamy o złożeniu wniosków do egzaminu czeladniczego pracowników młodocianych, którzy kończą w roku bieżącym praktyczną naukę zwodu.

Prosimy o złożenie kompletu  dokumentów wraz z opłatą  do dnia 03.07. br.

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego:

  • wniosek do egzaminu czeladniczego (do odebrania w biurze cechu lub pobierz: Wniosek do egzaminu czeladniczego-2018-podstawa-prawna
  • zaświadczenie o odbytej praktyce (do odebrania w biurze cechu lub pobierz : Zaświadczenie o odbyciu praktyki do egz. czeladniczego
  •  1 fotografia (czytelnie podpisana)
  • kopia świadectwa ukończenia szkoły zawodowej, a w przypadku uczęszczania na kursy zawodowe zaświadczenia ze wszystkich stopni + kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
  • kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego a w przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy.
  • Opłata 761,00 zł  ( opłatę należy uiścić w kasie Cechu )

18.04.2019r.

Życzenia Wielkanocne

 
Serdeczne życzenia miłości i siły płynącej z istoty  Świąt Wielkanocnych,
by uśmiech i wiosenny optymizm towarzyszyły każdego dnia.
Niech ten szczególny okres będzie czasem wyciszenia, wypoczynku
i prawdziwej radości w gronie Rodziny i Przyjaciół

składa
Zarząd i Administracja
Cechu Rzemiosł Różnych i DP w Pszczynie


25.09.2018r.

Informacja

Uprzejmie informujemy,Punkt Rekrutacyjno- Informacyjny projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”w Pszczynie od 26.09.2018r. będzie nieczynny ( likwidacja punktu).
Najbliżej zlokalizowane czynne punkty rekrutacyjno-informacyjne:

Izba Rzemieślnicza w Katowicach, Pl. Wolności 12 , 40-078  Katowice

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice

Za utrudnienia przepraszamy.


22.02.2018r.

Próbny egzamin czeladniczy w zawodzie FRYZJER

W dniu 17.02.2018r. w zakładzie fryzjerskim: „ PUCHAŁKA HAIR SALON” mieszczącym się w Pszczynie przy pl. Targowy 7 odbył się próbny egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer. W egzaminie wzięło udział 18 uczniów, którzy w tym roku szkolnym ukończą naukę w zakładach fryzjerskich zrzeszonych w tut. Cechu.

Celem egzaminu próbnego było „oswojenie” uczniów z prawdziwym egzaminem czeladniczym, w warunkach rzeczywistych w jakich będzie on przebiegał. Uczestnictwo w próbnym egzaminie pozwoliło uczniom określić dziedziny wymagające dopracowania i uzupełnienia brakujących umiejętności, by w przyszłości uzyskać zadowalające wyniki i zdać egzamin czeladniczy.

Wszystkim adeptom sztuki fryzjerskiej życzymy powodzenia na egzaminie czeladniczym i uzyskania kwalifikacji zawodowych określających poziom i jakość wykształcenia.11.01.2018r.


Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pszczynie

W marcu 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uchylające przepis art. 37 ustawy regulujący roczne obliczenie podatku przez płatnika.

W związku z tym pracodawcy nie będą sporządzać za pracowników rozliczenia rocznego PIT-40 od dochodów osiągniętych od początku stycznia 2017 r.
Likwidacja PIT-40 nie znosi obowiązku wystawiania informacji o dochodach PIT-11, którą pracodawcy wciąż mają obowiązek sporządzać!
Na podstawie wystawionej przez pracodawcę informacji PIT-11 pracownik powinien wypełnić i złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe PIT za 2017r.

Każdy pracownik, który otrzyma informację PIT-11 będzie mógł:

°        podjąć decyzję o samodzielnym sporządzeniu zeznania podatkowego na podstawie otrzymanej od pracodawcy informacji PIT-11 i wysłać zeznanie (np. elektronicznie) do urzędu skarbowego,

lub

°        wypełnić do 16 kwietnia wniosek PIT-WZ, który jest wnioskiem o sporządzenie zeznania podatkowego, wskazując adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłana informacja o sporządzeniu zeznania przez urząd skarbowy. Wniosek PIT-WZ podatnik może złożyć wyłącznie w formie elektronicznej.

Urząd Skarbowy w Pszczynie
ul. 3-go Maja 4
43-200 Pszczyna

tel.: +48 32  449 22 14
fax: +48 32 449 22 05
e-mail: us2424@sl.mofnet.gov.pl

www.katowice.apodatkowa.gov.pl


10.11.2017r.

Wtorki z JPK_VAT – szkolenia dla podatników w każdym urzędzie skarbowym

Jesteś mikroprzedsiębiorcą? Nie wiesz co to JPK_VAT? Przyjdź a dowiesz się więcej.
W każdym urzędzie skarbowym w listopadowe wtorki będzie można uzyskać pomoc i porady z zakresu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Akcja skierowana jest w szczególności do mikroprzedsiębiorców – to oni bowiem od 2018 roku dołączą do grona podmiotów objętych obowiązkiem wysyłania JPK_VAT.
W każdy wtorek listopada o godz. 13:00 w Urzędzie Skarbowym w Pszczynie będą prowadzone specjalne szkolenia, podczas których będzie można dowiedzieć się czym jest Jednolity Plik Kontrolny, jak go wygenerować i wysłać oraz jak uniknąć błędów w jego przygotowaniu. W powiecie pszczyńskim dotyczy to przeszło 3000 przedsiębiorców.
Szczegółowe informacje organizacyjne będą udzielane w poszczególnych urzędach.

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Informacje do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych firmy. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją fiskusowi jako JPK_VAT.
Ci z nich, którzy zdecydują się na przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego jeszcze w tym roku (za październik, listopad, grudzień 2017), będą mogli liczyć na szybszy zwrot VAT (czas oczekiwania zostanie im skrócony z 60 do 25 dni).
Więcej na www.jpk.mf.gov.pl Urząd Skarbowy w Pszczynie
ul. 3-go Maja 4
43-200 Pszczynatel.: +48 32  449 22 14
fax: +48 32 449 22 05
e-mail: us2424@sl.mofnet.gov.plwww.katowice.apodatkowa.gov.pl