Dotacje z funduszy unijnych

 
25.09.2018r.

Informacja

 

Uprzejmie informujemy,Punkt Rekrutacyjno- Informacyjny projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP” w Pszczynie od 26.09.2018r. będzie nieczynny ( likwidacja punktu).

Najbliżej zlokalizowane czynne punkty rekrutacyjno-informacyjne:

Izba Rzemieślnicza w Katowicach, Pl. Wolności 12 , 40-078  Katowice

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice

Za utrudnienia przepraszamy.01.09.2017r.

Nabór zgłoszeń do Projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”.

Szanowni Państwo,
z dniem 31.08.2017 roku rozpoczął się nabór zgłoszeń do projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”.

 

Dofinansowanie można uzyskać na  usługi rozwojowe (szkolenia/kursy/studia podyplomowe/egzaminy czeladnicze/mistrzowskie/doradztwo/e-lerning/ coaching) dostępne w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/  .

 

Dokumenty projektowe oraz adresy Punktów Rekrutacyjno -Informacyjnych  dostępne są na stronie internetowej WST- operatora projektu :

http://szkolenia.wst.pl/index.php/dokumenty-projektowe.html

 16.08.2017r.

Zgarnij dotację z funduszy unijnych

Wkrótce rusza nabór do projektu

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Projektu pod adresem:
http://www.szkolenia.wst.pl/index.php20.06.2017r.

Projekt „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”

Informacje o projekcie
Projekt: „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju Przedsiębiorstwa.
Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2022 roku.
Wartość projektu to 44 661 000,00 zł.
Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 35 327 859,36 zł.
Cel Projektu:
Celem projektu jest uzyskanie kompetencji i kwalifikacji  przez 5000 osób z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zgodnych z ich potrzebami z województwa śląskiego  w okresie od kwietnia 2017 do grudnia 2022 roku.
Pracownicy, kadra zarządzająca, właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego będą korzystać przy współfinansowaniu, jakie daje projekt (Podmiotowy system finansowania) z usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych na przykład: doradczych, szkoleniowych, specjalistycznych kursów, egzaminów np. czeladniczych, mistrzowskich, kwalifikacyjnych kursów, dopasowanych do potrzeb, rozwoju przedsiębiorstwa.
Dystrybucja środków finansowych na realizację usług rozwojowych dostępna dla przedsiębiorstw będzie prowadzona w ośmiu punktach w siedmiu miastach województwa śląskiego: w Katowicach, Częstochowie, Zawierciu, Pszczynie, Wodzisławiu Śląskim, Bielsko Białej i Raciborzu.
Dla kogo?
Grupa docelowa to 5000 pracowników, kadry zarządzającej z 1550 firm sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa Śląskiego. Odbiorcami wsparcia będą wyłącznie przedsiębiorstwa posiadające stałą strukturę w zakresie zaplecza personalnego i technicznego do prowadzenia działalności na obszarze województwa śląskiego.
Planowane efekty:
– uzyskanie kwalifikacji, kompetencji przez 5000 pracowników, kadry zarządzającej  po udzielonej usłudze rozwojowej,
– zrealizowanie celu rozwojowego przez 1550 mikro, małych, średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego przy udziale podmiotowego systemu finansowania.